No5000模特美桃酱海南心愿旅拍黑色清透服饰配超薄黑丝极致魅惑写真86P美桃酱秀人网

No5000模特美桃酱海南心愿旅拍黑色清透服饰配超薄黑丝极致魅惑写真86P美桃酱秀人网

冬不欲寒,寒则母不欲怒,怒则令上气癫狂,母不欲醉,醉则令身热腹满。血得邪而郁,隧道阻滞,或溢或结。

故与甘草益气,干姜助治阴盛格阳。肌表温暖,腠理开发,或得香热汤丸,汁液得行,亦可暂解,非寒而何。

硝石硫黄等分为末,石器炒成砂,再研,糯米糊丸,梧子大。 湿盛,故身痛身重。

发斑,疮疹黑陷,诸风螈,手足掣搦筋挛疼痛。大忌酸寒吹点,苦寒下之。

喉间白腐一证,俗名白菌,即白缠喉是也。诸逆冲上,属于火也。

喉咙者,气之所以上下者也。俱从此方增入他药,引入他脏。

Leave a Reply